Support
เคทโคเรีย
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

คอร์สใหญ่ ทุกหลักสูตร 15 วัน

วันที่: 25-01-2018

คอร์สใหญ่ 

 

10 - 15 วัน ราคา 29,900

ครบทุกหลักสูตร ใน 1 เดียว

 

วันและเวลาที่เปิดสอน

อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น.

                                             หยุด วันจันทร์

 

 

ขั้นตอนการเรียนสักคิ้ว

 

1. เรียนรู้เทคนิคการวาดทรงคิ้ว การออกแบบทรงคิ้วเบื้องต้น

เป็นการเริ่มต้นการเรียน โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการ

- ฝึกวาดทรงคิ้ว

- วิเคราะห์โครงหน้าแต่ละแบบให้เหมาะสมกับทรงคิ้ว และขนาดของใบหน้า

- ฝึกวาดทรงคิ้วในหลายๆ รูปแบบ เช่น ทรงเกาหลี ทรงยุโรป ทรงมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะกับใบหน้าลูกค้า และเพื่อความหลากหลาย

                          

 

                                                    

 

3. เทคนิคการปรับและแก้ทรงคิ้ว 

- ฝึกแก้ไขปัญหาโครงหน้าในรูปแบบต่าง ๆ

                               

 

4. การเรียนสไลด์คิ้ว 

- การเลือกประเภทลูกค้าให้เหมาะกับการทำคิ้วแต่ละประเภท

 - การวิเคราะห์ผิว 

- หลักการไล่สีให้ดูเป็นธรรมชาติ

- เทคนิคการผสมสีสักคิ้ว การเลือกสีให้เหมาะกับลูกค้า 

- เรียนรู้ใช้อุปกรณ์ อย่างถูกวิธี 

- เรียนเทคนิคการเกลี่ยสีและการไล่ระดับของสีของคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติ  

- ขั้นตอนการปฏิบัติจริง  

- ทดลองลงหุ่นจริงโดยคนจริง ควบคุมโดยอาจาร์ยผู้ดูแล แบบจับมือทำ 

                            

 

5. เรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ 6 มิติ หรือ เพ้นท์คิ้ว

- การเลือกประเภทลูกค้าให้เหมาะกับการทำคิ้วแต่ละประเภท

- ขั้นตอนการวาดลายเส้น 3 มิติ 6 มิติ

- หลักการใช้สีสำหรับงานลายเส้น 

- หลักการทำลายเส้น ให้ดูเป็นธรรมชาติ 

- เรียนรู้หลักการใช้อุปกรณ์ 

- ทดลองปฏิบัติจริง ลงบนแผ่นหนัง 

- ทดลองปฏิบัติลงหุ่นจริงโดยการควบคุมของอาจาร์ยผู้ดูแล แบบจับมือทำ 

                                 

 

6. เรียนแก้คิ้ว  (แถม)

- การวิะคราะห์ปัญหาก่อนการแก้คิ้ว

- ขั้นตอนการปรับแก้คิ้ว

- การเลือกวิธีการแก้คิ้วให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน

- เทคนิคการใช้สีต่าง ๆในการแก้คิ้ว 

               

 

7. เรียนสักปากชมพู แก้ปากดำ (แถม) 

- เรียนรู้เทคนิคการเลือกสีให้เหมาะกับสีของริมฝีปาก

- ขั้นตอนการสักปาก

- การวิเคราะห์ผิวบริเวณริมฝีปาก

- เรียนรู้วิธีการป้องกัน และการแก้ปัญหา 

- เรียนรู้เทคนิคการลงสีเพื่อกลบปากดำ  

- เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆ และขั้นตอนต่าง ๆในการทำ

                             

 

8. เรียนสักขอบตา  (แถม) 

- การวิเคราะห์ผิวบริเวณรอบดวงตา  

- เทคนิคการลงน้ำหนักมือ 

- ทดลองปฏิบัติลงหุ่น

- เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

- การเลือกสีให้เหมาะกับดวงตา

- การแก้ปัญหาต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้น

                 

 

9. หลักสูตรแว๊กคิ้ว (แถม) 

- เรียนรู้และทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแว็กซ์คิ้ว

- เรียนรู้วิธีการขั้นตอนแว๊กคิ้ว

- การดูแลรักษาผิวหล้งแว็กซ์คิ้ว

                     

 

10. หลักสูตรดอท ฝังสีคิ้ว  Hand powder Technich (แถม) 

- เทคนิคการลงสี การไล่ระดับสีคิ้ว  

- เรียนรู้ขั้นตอนการทำ

- ข้อจำกัดต่าง ๆเช่นความเหมาะสมของผิวแต่ละประเภท

- การติดของสี

- ปัญหาต่างๆ ระหว่างทำสเปรย์ไฮไลท์ ดับเบิ้ลดอทและหลังจากทำ

               

 

11. การสักแบบผสมผสานระหว่างการทำคิ้วสไลด์และคิ้วลายเส้น (แถม) หัวลายเส้น หางสไลด์

เป็นการผสมผสานระหว่าง 2 แบบ ได้แก่ การทำหัวแบบลายเส้น เป็นธรรมชาติ แต่หางคิ้วใช้วิธีการสไลด์ 

                                    

 

 12. เรียนสักขอบปาก, สักปากชมพู, ลบปากดำคล้ำ (แถม) 

- เรียนรู้ในเรื่องวิธีการสักปาก ขั้นตอนต่าง ๆในการสักปาก

- ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการสักปากเช่น ปากดำกว่าเดิม เป็นตุ่มใส  เรียนรู้วิธีแก้ไขต่าง ๆ

- เทคนิคการใช้สีสักปาก การไล่สีปากการสักปากกระจับ

- เทคนิคการเลือกสีให้เหมาะกับปากแต่ละคน

- วิธีการดูแลรักษาหลังสักปาก

   

 

13. เรียนจี้ไฝ กระ ขี้แมลงวัน (แถม)

- เรียนรู้และทำความรู้จักกับอุปกรณ์

- เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ วิธีการจี้ไฝ

- การดูแลรักษาหลังการจี้

                   

 

14. การเรียนหลักสูตรความรู้เชิงการแพทย์ (แถม) 

   **โดย อ.เกด เจ้าของสถาบันเคทโคเรีย**

 ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลในเชิงการแพทย์ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เรียนที่สถาบันเคทโคเรีย

 

- สอนความรู้เชิงการแพทย์สำหรับช่างสัก ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

 

 

                 

             

14. ข้อกำหมดเกี่ยวกับอาชีพสักคิ้ว

     

                                          หลังเรียนจบ !!

                                     รับใบประกาศนียบัตร

                    

                                             

 

                                    

 

                   ฟรี!! ที่พัก ฟรี!! อุปกรณ์