Support
เคทโคเรีย
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

คอร์สกลาง 8 วัน

วันที่: 27-01-2018

                    

 

คอร์สกลาง 8 วัน

 

2 หลักสูตร หลัก

 

 

1. สไลด์คิ้ว

2. ลายเส้น 3 มิติ 6 มิติ

 

เหมาะสำหรับผู้มีเวลาเรียนจำกัด

 

ขั้นตอนการเรียน

วันที่ 1  การปรับพื้นฐาน 

          - การออกแบบทรงคิ้ว ในรูปแบบต่าง ๆ

          - การแก้ไขปัญหาโครงหน้า 

          - การฝึกออกแบบบนแผ่นหนัง

 

          

 

วันที่ 2 - 3 การเรียนลายเส้น

          - โครงสร้างลายเส้นในรูปแบบต่างๆ 

          - ฝึกออกแบบลายเส้นบนกระดาษ 

          - ฝึกออกแบบบนแผ่นหนัง

          - ฝึกการใช้อุปกรณ์สำหรับทำลายเส้น

          - ฝึกทำลายเส้นบนแผ่นหนัง

                                    

 

วันที่ 4 การสอบภาคปฎิบัติลายเส้น

          - การสอบบนคนจริง

          - ควบคุมและดูแลโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิด

       

 

วันที่ 5 การเรียนสไลด์คิ้ว

          - เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้

          - วิธีการฝึก การไล่ระดับ 

          - ขั้นตอนการลงมือทำบนกระดาษและแผ่นหนัง

            

             

วันที่ 6 - 7 ฝึกการปฎิบัติ

          - ฝึกการปฎิบัติลงบนแผ่นหนัง

                        

 

วันที่ 8 การสอบภาคปฎิบัติการสไลด์

          - สอบการปฎิบัตรกับคนจริง 

          - ควบคุมการสอบโดยอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

        

 

 

 หลังสอบรับใบประกาศนียบัตร

 

จากสถาบัน