Support
เคทโคเรีย
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

คอร์สเล็ก 5 วัน

วันที่: 27-01-2018

                   

 

คอร์สกลาง 5 วัน

 

เลือกเรียนได้ 1 คอร์ส


13,900 บาท

สไลด์คิ้ว หรือ ลายเส้น

 

 

ขั้นตอนการเรียน

วันที่ 1  การดูพื้นฐานนักเรียน เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม 

               

 

วันที่ 2 - 3 การเรียนลายเส้น หรือ สไลด์ (ตามหลักสูตรที่นักเรียนเรียน)

 

          - โครงสร้างลายเส้น หรือ สไลด์ 

 

          - ฝึกออกแบบบนกระดาษ 

 

          - ฝึกบนแผ่นหนัง

 

          - ฝึกเรื่องการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

 

          - อธิบายเทคนิคการทำ และรายละเอียดอื่นๆ ที่นักเรียนจำเป็นต้องทราบ

 

     

 

 

 

วันที่ 4 การสอบภาคปฎิบัติ

          - การสอบบนคนจริง

          - ควบคุมและดูแลโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิด

      

 

 

 

หลังสอบ

รับใบประกาศจากสถาบัน