Support
เคทโคเรีย
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เซ็น MOU ร่วมกับประเทศเกาหลี

วันที่: 28-01-2018

 

 

    การเซ็นความร่วมมือ MOU  

 

ระหว่าง

 

สถาบันเคทโคเรีย และ สถาบันKMTS ART Makeup (ประเทศเกาหลีใต้)

 

            

     

 

 

      

 

      

 

 

 

นักเรียนของสถาบันเคทโคเรีย

หลังจากเรียนจบ

 

จะได้ รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน KMTS ART MAKE UP ประเทศเกาหลีใต้

 

เพิ่มอีก 1 ใบ โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงเกาหลี

 

เป็นเครื่องหมายการันตีว่าท่านได้จบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

และจะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของลูกค้า